Basisvaardigheden en Scan Laaggeletterdheid

Basisvaardigheden en Scan Laaggeletterdheid

Ruim 2,5 miljoen volwassen Nederlanders kunnen onvoldoende deelnemen aan de samenleving doordat ze niet goed genoeg kunnen lezen, schrijven, rekenen of om kunnen gaan met een computer. In het verbeteren van deze basisvaardigheden, zoals taalvaardigheid en digitale vaardigheid, is een belangrijke rol weggelegd voor bibliotheken. Onze adviseurs ondersteunen bibliotheken in het vervullen van die rol. 

Ellie van der Meer - Participatie & zelfredzaamheid

Ellie van der Meer

Interesse in dit project?
Neem contact op met Ellie van der Meer
Neem contact op

Beter positioneren in het sociaal domein

De adviseurs Basisvaardigheden delen kennis met bibliotheken, informeren hen over de mogelijkheden rondom taal- en digitale ontwikkeling voor volwassenen en hebben concrete programma’s en best practices voorhanden. Daarnaast helpen ze bibliotheken om hun strategie op dit domein te toetsen aan de gestelde doelen. Dit doen ze onder andere door:

  • Ondersteuning te bieden bij landelijk beschikbare projecten op het gebied van basisvaardigheden, zoals Digisterker, Klik & Tik, oefenen.nl en Bibliotheek & Belastingdienst. Op deze manier faciliteren ze borging in lokale bibliotheekorganisaties.
  • Kenniscirkels te organiseren rondom het thema basisvaardigheden.
  • Een inventarisatie van best practices op het gebied van taal-, gezondheids- juridische, digitale en financiële basisvaardigheden en de opschaling daarvan.
  • Voor acht tot tien Zuid-Hollandse bibliotheken en maximaal drie gemeenten per Bibliotheek de Scan Laaggeletterdheid op te leveren.

Met de opgedane kennis kan de Bibliotheek zich beter positioneren binnen het sociaal domein en desgewenst de dienstverlening aanpassen.

Planning: doorlopend in 2018
Provincie: Zuid-Holland 

Meer weten?

Bel of mail Ellie van der Meer!
Onze expert op het gebied van Basisvaardigheden en Scan Laaggeletterdheid

Ellie van der Meer

Ellie van der Meer

06 14 37 49 05

Wil je teruggebeld worden?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.