Collectie en collectieadvies

Collectie en collectieadvies

In de Bibliotheek van de toekomst is de collectie niet langer een doel op zich. Een goede collectie is en blijft natuurlijk een van de pijlers van het bibliotheekwerk. Elke Bibliotheek wil weliswaar het collectiebudget zo efficiënt mogelijk inzetten, maar wil ook haar klanten optimaal kunnen bedienen. Dat is nog een lastige spagaat, maar wat ons betreft zeker geen onmogelijke. Probiblio heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. Zo kunnen we assisteren bij het vaststellen van het collectiebeleid en de vertaling daarvan naar collectieprofielen en jaarplannen. Ook kunnen we de volledige collectievorming voor de Bibliotheek verzorgen. Automatisering, speciale collecties voor kleinere doelgroepen – zoals lezers van buitenlandse boeken of groteletterboeken tot het publiceren van advieslijsten. Tevens verzorgen wij collecties voor zorginstellingen. Van Bibliotheek op school-collecties tot leeskringkoffers, er is gewoon heel veel mogelijk. Voor grote én kleine bibliotheken.

 

Advieslijsten

Advieslijsten

Verschillende doelgroepen vragen om verschillende leessuggesties. Dat klinkt logisch, maar kan nog b...

BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet alti...

Catalogusbeheer

Catalogusbeheer

Een goede catalogus is onmisbaar. Voor de toegankelijkheid van een collectie, maar bijvoorbeeld ook ...

De Bibliotheek op School Collectie

De Bibliotheek op School Collectie

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen samen aan de taalontwikkeling, leesbevor...

Collectieanalyse en -advies

Collectieanalyse en -advies

Een collectie is een dier met vele gezichten. Een bron van inspiratie, een schatkist vol kennis – ...

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Onderwijs en bibliotheken zijn als twee handen op één buik. Samen brengen ze kinderen de lol van l...

Collectioneur op locatie

Collectioneur op locatie

Een collectie op peil houden valt vaak niet mee. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan tijd, of aan kennis....

G!DS beheer en advies

G!DS beheer en advies

G!DS is een database boordevol gegevens over organisaties en hun producten op sociaal en cultureel g...

Gastlenen en Landelijk Lenen

Gastlenen en Landelijk Lenen

Overal lenen met één bibliotheekpas – het kan dankzij Gastlenen en Landelijk Lenen, onderdelen v...

Gezamenlijk collectioneren

Gezamenlijk collectioneren

Soms raakt bij bibliotheken het collectioneren wat in het gedrang en zijn er bijvoorbeeld geen coll...

IBL-advies en regelgeving

IBL-advies en regelgeving

Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL) speelt een grote rol in de dienstverlening van bibliotheken. O...

Leeskringkoffers

Leeskringkoffers

Eén van de meest gewaardeerde diensten die een bibliotheek aan haar leden aanbiedt, zijn boeken voo...